אודות אודות

אודות

.Take a Laline moment
 
אל תשאפו לשלמות, תשאפו להיות שלמים
 
הנאות קטנות יוצרות רגעים גדולים
 
אושר הוא לא המטרה, הוא האמצעי
 
הגוף הוא המקדש של הנפש, העשירו אותו
 
ת ה י ו  ע צ מ כ ם  -  א ת ם  י ח ו ד י י ם
 
הדרך לעידוד עצמי  מתחילה בלעודד אחרים
 
ההנאות הגדולות ביותר הן אלה שאתם בוחרים
top
Laline