הסל שלי
סגור
הסל שלי

אין מוצרים בסל

ביטול עסקה

ביטול עסקה

 הלקוח רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון 072-250-2505, בדואר רשום לרחוב החרמון 9 קרית שדה התעופה, ת.ד 125 מיקוד 70100 נתב"ג, בדואר אלקטרוני support@laline.co.il, פקס 03-9721490 באינטרנט בקישור ייעודי , בדף הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים להלן. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון - מספר הזמנה.

•        לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם. ניתן להחזיר מוצר כאמור באחת מחנויות הרשת ללין. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

•        במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין.

•        הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להמנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.

•        ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות תקנון האתר וחוק הגנת הצרכן התשמ"א -  1981 במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק.

• במקרה של ביטול עסקה/החזר כספי לאחר קבלת המשלוח, הלקוח לא יהא זכאי להחזר בגין דמי משלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

•        החלפת מוצרים בהתאם להוראות בתקנון האתר ובדף משלוחים והחזרות.

•        פרטי היצרן וארץ הייצור בהתאם למפורט על גבי המוצר.

•        לתקנון האתר ופרטים מלאים יש להיכנס: https://www.laline.co.il/regulations

•        לשירות הלקוחות שלנו ניתן לפנות במייל:  Support@Laline.co.il או במספר הטלפון שלנו: 07-225-02505.

•        ללין נרות וסבונים בע"מ, רחוב החרמון 9, קרית שדה התעופה (ח.פ. 513057067)

 

מלאו פרטים - חובה לציין מספר הזמנה

top
Laline