תאריך הוצאת הדו"ח: 1/6/2022

שם מקום העבודה : ללין נרות וסבונים בע"מ

ענף הפעילות: קמעונאות

 

חברת ללין נרות וסבונים בע"מ (להלן – "ללין") מקפידה על מדיניות של שוויון מגדרי בין נשים לגברים בתנאי ההעסקה ובשכר. תנאי ההעסקה של עובדי ללין אינם מושפעים ממגדר זה או אחר, אלא נקבעים על פי דרישות התפקיד, ניסיונם ומקצועיותם של העובדים. הבדלים בשכר ככל שקיימים יכולים לנבוע ממאפייני התפקיד, ותק, משמרות, תגמול עבור ביצועים, ניסיון קודם ועוד.

ללין תמשיך להיות חברה שוויונית, מגוונת והוגנת כלפי כלל עובדיה  נשים וגברים כאחד.

 

1. פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי שיוך מחלקתי ומדרג תפקידי הניהול , כאשר בפילוח זה יש 3 קבוצות.

 
 
 

2. אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין:

(א) עובדים__60%__; עובדות _64%__  ;

(ב) עובדים _50%__  ; עובדות _52%__  ;

(ג) עובדים _0%    ; עובדות __33%_    ;

 

3. אחוז העובדים/ות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחסות לפי מין: ל.ר

*) הנתונים אינם כוללים את מנכ"ל החברה